Negrar

Negrar ligger 12 km nordvest for Verona. Her finner man mange gode produsenter av Amaronen.

Foto Morten Hotvedt

 

WWW

 Amaronens far Giusepe Quintarelli lager etter min menig noe av den beste Amaronen. Nå er driften overtatt av hans datter Fiorenza, og svigersønn Giampaola. Sønnesønnene Frencesco og Lorenzo er også svært delaktig på driften av gåren.

Det prosduseres ca 4000 kasser pr. år

Importør til Norge: Solera

Besøk Sept15, Okt 17,

Pepi

Amarone

Amareone Ricerva

Alzero

Foto Morten Hotvedt